Event & Organizer Chiangmai

Product Launch

Posted by on พ.ค. 25, 2016 in SERVICE | 0 comments

Product Launch

 

รับจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ รับจัดทำโครงการอย่างสร้างสรรค์ เราตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะงานเล็กหรือ งานใหญ่ งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า แนะนำสินค้า เปิดตัวสินค้ารวมทั้งรับจัดบูธ ผลิตบูธ ฯลฯ บริการของเรา จัดกิจกรรมการตลาด, แนะนำสินค้าใหม่, เปิดตัวสินค้าใหม่ บริการรับจัดงาน, งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า, ซุ้มทางเข้างาน 

 

จัดบูธส่งเสริมการขาย : DARA COSMETICS : เชียงใหม่

รับทำซุ้มประตูทางเข้างาน เชียงใหม่   อีเว้นท์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า เชียงใหม่

รับจัดงานเปิดตัวสินค้า เชียงใหม่   รับจัดงานเปิดตัวสินค้า เชียงใหม่

 

จัดบูธ : NIKKISO : เชียงใหม่

organizer เชียงใหม่   ออแกไนซ์ แนะนำสินค้าใหม่ เชียงใหม่

ออแกไนซ์ แนะนำสินค้าใหม่ เชียงใหม่   organizer เชียงใหม่

 

จัดบูธ : NIKKISO : เชียงใหม่

รับจัดกิจกรรมการตลาด เชียงใหม่   ออแกไนซ์ จัดงานเปิดตัวสินค้า เชียงใหม่

ออแกไนซ์ แนะนำสินค้าใหม่ เชียงใหม่   รับจัดกิจกรรมการตลาด เชียงใหม่

 

ARCHWAY : ซุ้มประตูทางเข้า

รับทำ Archway เชียงใหม่   รับทำ Archway เชียงใหม่

รับทำซุ้มประตูทางเข้างาน   รับทำ Archway

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Translate »