Event & Organizer Chiangmai

Grand Opening

Posted by on พ.ค. 21, 2016 in SERVICE | 0 comments

Grand Opening

 

เราให้คำปรึกษา แนวทาง รูปแบบการ เปิดตัวสินค้า(Grand Opening) นำเสนอ การเปิดงาน เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ รวมทั้งเปิด บริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน เรามีทีมงานมืออาชีพ คอยรับใช้ท่าน ประสบการณ์ ยาวนานกว่า 10 ปี


GRAND OPENING : งานเปิดตัวบริษัท  : NORTHERN ART : เชียงใหม่

รับจัดงานเปิดตัวโรงงาน เชียงใหม่   อีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า  เชียงใหม่

รับจัดงานเปิดตัวบริษัท เชียงใหม่   Grand openning เชียงใหม่

 

GRAND OPENING : งานเปิดตัวบริษัท  : NORTHERN ART : เชียงใหม่

 อีเว้นท์ เชียงใหม่   รับจัดงาน Grand openning

Facebook Comments

Leave a Reply

Translate »